引我引我

引我 引我 引我 近祢心
引我 引我 引到十字架

yin wo yin wo yin wo jin ni xin
yin wo yin wo yin dao shi zi jia

至圣至高的神
我虔诚敬拜
zhi sheng zhi gao di shen
wo qian cheng jing bai
祢是圣洁烈火
只因祢宝血
ni shi sheng jie lie huo
zhi yin ni bao xue
只因祢的恩典
使我能亲近祢
zhi yin ni di en dian
shi wo neng qin jin ni