主医这地 (Heal Our Land)

若我的子民肯谦卑虚己 谦卑俯伏祷告
当他寻我面 并谦卑虚己 回转离弃恶行

ruo wo zi ming ken qian bei xu ji qian bei fu fu dao gao
dang ta xun wo mian bing qian bei xu ji hui zhuan li qu er xing


我必从天垂听 赦免他罪愆
我必从天垂听 并医这地

wo bi cong tian chui ting she mian ta zui qian
wo bi cong tian chui ting bing yi zhe di


If My people will humble themselves
Humble themselves and pray
If they seek My Face They humble themselves
And turn from their wicked way


I will hear from Heaven and forgive their sin
I will hear from heaven and heal their land

主医这地 求父医这地
听我求 赎回祢子民永归祢
zhu yi zhe di qiu zhu yi zhe di
ting wo qiu shu hui ni zi min yong gui ni
主医这地 医治我们
主啊!医这地
赦免我罪 医治这破碎之地
zhu yi zhe di yi zhi wo men
zhu a ! yi zhe di
she mian wo zui yi zhi zhe po sui zhi di

Lord Heal our land Father heal our land
Hear our cry and turn the nations back to You


Lord Heal our land Heal us O Lord
And Heal our Land
Forgive our sin and heal the broken land