万口欢唱 (O For A Thousand Tongues To Sing)

但愿万口欢声高唱
颂扬救主我王

dan yuan wan kou huan sheng gao chang
song yang jiu zhu wo wang


赞美我神恩爱深长
并他莫大荣光

zan mei wo shen en ai shen chang
bing ta mo ta rong guang


大爱之神恩慈无量
助我到处宣扬

ta ai zhi shen en ci wu liang
zhu wo dao chu xuan yang


圣名荣尊举世无双
传遍全地四方

sheng ming rong zun ju shi wu shuang
zhuan bian quan di shi fang


耶稣之名能消惊恐
堪慰心中忧情

ye su zhi ming neng xiao jing kong
kan wei xin zong you qing


好似妙乐进入耳中
欣得生命安宁

hao shi miao yue jing ru er zhong
xin de sheng ming an ning


主除过犯灭绝罪权
砍断罪奴锁链

zhu chu guo fan mie jue zui quan
kan duan zui nu suo lian


主血能洁至污不堪
主血使我完全

zhu xue neng jie zhi wu bu kan
zhu xue shi wo wan quan