一切歌颂赞美

一切歌颂赞美
都归我主我的神

yi qie ge song zan mei
dou gui wo zhu wo di shen


你是配得歌颂与赞美
我们高声呼喊

ni shi pei de ge song yu zan mei
wo yao gao sheng hu han


高举耶稣之名
哈利路亚!

gao ju ye su zhi ming
ha li lu ya

赞美主 哈利路亚! 噢
赞美主 哈利路亚
哈利路亚(x2)
zan mei zhu ha li lu ya o
zan mei zhu ha li lu ya
ha li lu ya(x2)